İSTANBUL'DA BAHAR

23 Nisan 2010 Cuma


Biraz bahar sarhoşluğu, biraz iş yoğunluğu, ihmal ettim sayfamı. 
Yahya Kemal Beyatlı'dan bir şiir ile sizleri baş başa bırakıyorum. 
İstanbul'da  bahar gerçekten başkaymış.
Bana birazcık daha müsaade...
Y.
ERENKÖYÜ'NDE BAHAR

 

Cânan aramızda bir adındı,

Şîrin gibi hüsn ü âna unvan,

Bir sahile hem şerefti hem şan,

Çok kerre hayâlimizde cânan

Bir şi'ri hatırlatan kadındı.

 

Doğmuştu içimde tâ derinden

Yıldızları mâvi bir semânın;

Hazzıyla harâb idim edânın,

Hâlâ mütehayyilim sadânın

Gönlümde kalan akislerinden.

 

Mevsim iyi, kâinât iyiydi;

Yıldızlar o yanda, biz bu yanda,

Hulyâ gibi hoş geçen zamanda

Sandım ki güzelliğin cihanda

Bir saltanatın güzelliğiydi.

 

İstanbul'un öyledir bahârı;

Bir aşk oluverdi âşinâlık...

Aylarca hayâl içinde kaldık;

Zannımca Erenköyü'nde artık

Görmez felek öyle bir bahârı.
Yahya Kemal BeyatlıRead more...
Related Posts with Thumbnails